Insejt pass

Jekk int insejt il-password jew il-username m'hemmx problema jekk int ghadek tiftakar l-email li int irregistrajt biha u hi valida.

Dahhal biss l-indirizz tal-email u kklikkja fuq il-buttuna ibghat u l-email tigi mibghuta lilek bil-username u il-password il-gdid.

NOTA! Hu vera importanti li ticcekkja li l-mailbox qed tahdem u mhix mimlija. Ahna jkollna hafna ittri mibghuta minhabba dan. Ezempju hotmail ghandu limitu ts-size ghall-inbox.

Jekk ghandek hotmail account trid ticcekkja ukoll il-junk mail folder.L-email li giet mibghuta setghat spiccat hemm.
L-indirizz tal-email tieghek:
© Xpert Eleven AB 2003 - 2024