Menneet pelaajat


Pelaajat, jotka lähtivät joukkueesta
PäiväysPelaajaIkäPaiTaitoHintaSyy
2024-06-10 Teodor Medvescek 19 P
43 680 Myyty
2024-06-06 Borja Stevanovic 19 MV
41 748 Myyty
2024-06-01 Mirjan Gotar 33 P
351 960 Myyty
2024-06-01 Darko Prevc 33 K
507 108 Myyty
2024-06-01 Svit Groselj 33 P
435 960 Myyty
2024-05-29 Igor Pantar 33 MV
4 110 708 Myyty
2024-05-28 Jaka Roglic 33 K
1 011 360 Myyty
2024-05-28 Zlatko Kremzar 33 P
1 879 668 Myyty
2024-05-28 Domen Pavlic 33 P
1 543 668 Myyty
2024-05-28 Jurij Semenic 33 H
1 383 900 Myyty
2024-05-25 Jan Nikolic 33 H
1 552 740 Myyty
2024-05-24 Primoz Hvala 33 K
1 701 504 Myyty
2024-05-24 Jernej Tepes 33 K
1 859 004 Myyty
2024-05-24 Sebastjan Kostanjsek 32 P
2 733 528 Myyty
2024-05-24 Peter Stanojevic 33 K
3 080 532 Myyty
2024-04-22 Andraz Dragic 19 MV
3 844 008 Myyty
2024-02-08 Leo Cerne 17 K
1 755 012 Myyty
2024-02-04 Brane Bavcar 17 K
5 000 016 Myyty
2023-12-29 Lan Lesar 18 K
0 Erotettu
2023-10-01 Roman Anzeljc 17 H
1 040 928 Myyty
2023-09-05 Zivko Matjasic 18 P
183 876 Myyty
2023-05-06 Bozo Brusnik 16 K
120 708 Myyty
2023-03-12 Gaj Mravlje 19 MV
0 Erotettu
2023-02-27 Matej Zagorac 18 K
209 580 Myyty
2023-01-27 Erik Zver 18 K
2 373 840 Myyty
2023-01-22 Dragan Sivko 17 K
43 344 Myyty
2022-12-31 Benjamin Brajer 17 K
595 980 Myyty
2022-12-11 Branko Knavs 17 K
44 604 Myyty
2022-11-15 Aleksandar Stanovnik 19 K
780 780 Myyty
2022-10-30 Iain Hobbs 35 MV
0 Erotettu
2022-10-03 Tadej Groselj 17 MV
1 000 020 Myyty
2022-07-30 Miha Pejkovic 17 K
2 200 212 Myyty
2022-07-13 Alen Simonic 17 MV
1 038 828 Myyty
2022-06-13 Silvester Kokalj 17 K
4 563 636 Myyty
2022-06-01 Jaka Ciglic 19 MV
0 Erotettu
2022-05-10 Viktor Muri 18 P
175 560 Myyty
2022-03-30 Samir Seslar 17 H
104 076 Myyty
2022-01-09 Andrej Velikonja 17 H
40 068 Myyty
2022-01-04 Aleksander Brajer 20 MV
0 Erotettu
2021-10-22 Eryk Banaszczyk 28 MV
0 Erotettu
2021-10-09 Jurij Jansa 19 H
0 Erotettu
2021-09-13 Marko Jese 19 MV
1 500 072 Myyty
2021-09-05 Branislav Rupnik 17 MV
1 376 004 Myyty
2021-08-19 Radivoj Perme 19 K
53 928 Myyty
2021-08-01 Marijan Bajc 19 MV
0 Erotettu
2021-07-03 Jovan Zupancic 18 K
49 308 Myyty
2021-06-20 Martin Bohinc 18 MV
523 908 Myyty
2021-06-07 Rudi Smodic 19 K
124 068 Myyty
2021-06-02 Polde Vrabac 18 MV
889 140 Myyty
2021-05-08 Gal Brezovsek 18 MV
0 Erotettu
2021-04-19 Jasmin Mesaric 19 K
292 068 Myyty
2021-04-02 Bogdan Gorsek 17 MV
963 480 Myyty
2021-02-24 Matija Osojnik 19 MV
0 Erotettu
2020-12-13 Miroslav Krapez 19 K
1 000 020 Myyty
2020-09-06 Verner Lövstrand 19 MV
0 Erotettu
2020-08-21 Danilo Groselj 17 MV
6 000 036 Myyty
2020-08-03 Zlatko Tanjic 18 MV
0 Erotettu
2020-06-02 Curtis Lodge 20 MV
0 Erotettu
2020-04-14 Pierre Alonso 35 K
0 Erotettu
2020-03-05 Franc Sterle 19 H
0 Erotettu
2020-03-05 Lasse Metzler 19 P
870 576 Myyty
2020-03-05 Kåre Bremberg 18 P
378 336 Myyty
2020-03-01 Sam Mörtberg 19 H
0 Erotettu
2020-03-01 Jan Nikolic 18 K
1 046 472 Myyty
2020-03-01 David Erzen 22 H
5 000 016 Myyty
2020-03-01 Svit Milosavljevic 20 K
2 381 064 Myyty
2020-03-01 Mani Farhadi 27 P
2 256 744 Myyty
2020-03-01 Arnold Hillström 20 K
2 891 616 Myyty
2020-02-26 James Young 31 K
1 500 072 Myyty
2020-02-26 Urbano Ruís 26 MV
4 500 048 Myyty
2020-02-26 Kazem Kelzadeh 25 P
5 600 028 Myyty
2020-02-26 Bogdãnel Ciureanu 25 K
9 000 012 Myyty
2020-02-23 Dirk Nicholson 26 K
0 Erotettu
2020-02-22 Jostein Johannesen 20 K
0 Erotettu
2020-02-22 Dionizy Szary 28 H
0 Erotettu
2020-02-22 Klas-Göran Hintze 26 P
0 Erotettu
2020-02-22 Axel Fitz 29 H
4 008 060 Myyty
2020-02-22 Mani Azizami 23 P
8 629 992 Myyty
2020-02-22 Mateo Larra 19 P
0 Erotettu
2020-02-19 Sidney Bremberg 28 K
0 Erotettu
2020-02-03 Reginald Crusoe 27 K
1 000 020 Myyty
2020-02-02 Predrag Koseski 19 K
351 120 Myyty
2020-01-27 Jakob Gacic 31 P
2 712 024 Myyty
2019-12-27 Fredrick Knapp 34 P
517 440 Myyty
2019-12-27 Adam Lazar 33 P
687 540 Myyty
2019-12-23 Fredrik Gidmark 34 K
0 Erotettu
2019-12-13 Mik Gotar 19 MV
0 Erotettu
2019-10-27 Julijan Babic 17 K
395 724 Myyty
2019-10-17 Igor Napotnik 17 P
1 008 252 Myyty
2019-09-27 Nenad Grubar 18 P
82 068 Myyty
2019-08-25 Tin Kambic 19 K
755 832 Myyty
2019-07-29 Jalen Kersic 17 K
623 364 Myyty
2019-07-18 Dionizy Kaliciak 34 MV
800 016 Myyty
2019-07-10 Chris Geddie 34 H
155 064 Myyty
2019-07-06 Mirjan Giber 19 MV
0 Erotettu
2019-07-05 Ümit Gül 35 K
0 Lopetti
2019-06-16 Kristijan Brglez 20 MV
0 Erotettu
2019-05-21 Nik Jakopic 31 K
0 Erotettu
2019-04-14 Aleksandar Turk 17 K
5 100 060 Myyty
2019-04-01 Nenad Mlakar 16 K
864 528 Myyty
2019-04-01 Zak Zalar 27 H
40 068 Myyty
2019-03-19 Emir Strle 24 K
334 068 Myyty
2019-03-19 Mahmoud Peikani 23 MV
408 576 Myyty
2019-03-11 Vedran Hribar 19 K
0 Erotettu
2018-11-23 Oskar Nordh 31 K
179 760 Myyty
2018-11-22 Nikola Cebular 19 H
0 Erotettu
2018-11-16 Lennart Toftegaard 34 H
0 Erotettu
2018-11-01 Benjamin Jese 28 P
364 728 Myyty
2018-10-31 Hasem Madjidi 20 P
0 Erotettu
2018-10-27 Anthony Knisja 19 K
0 Erotettu
2018-09-21 Karim Rajabzadeh 19 P
0 Erotettu
2018-09-21 Reza Tabrizi 19 H
0 Erotettu
2018-09-19 Esfandiar Faghiri 18 H
0 Erotettu
2018-07-13 Shervin Ayoubi 18 MV
40 068 Myyty
2018-06-30 Keyvan Mirzai 17 K
126 420 Myyty
2018-06-25 Mustafa Nimahian 17 P
791 112 Myyty
2018-06-09 Egon Pozar 33 MV
166 068 Myyty
2018-05-29 Arsalan Shimazadeh 18 P
0 Erotettu
2018-04-30 Karem Afram 19 K
0 Erotettu
2018-04-30 Karem Aliabad 19 P
0 Erotettu
2018-03-21 Bahman Jashari 18 P
0 Erotettu
2018-03-03 Franc Mitrakovic 31 K
40 068 Myyty
2018-02-09 Abbas Bagheri 18 K
0 Erotettu
2018-02-05 Toni Kolsek 18 H
0 Erotettu
2018-02-03 Darko Koler 29 K
120 036 Myyty
2018-02-02 Almiro Pardal 21 MV
0 Erotettu
2018-01-09 Peter Jermanis 30 P
0 Erotettu
2018-01-05 Miha Svet 19 H
0 Erotettu
2018-01-05 Matej Vesel 20 P
0 Erotettu
2018-01-05 Yahya Rahmani 20 K
0 Erotettu
2017-12-30 Zlatko Grbic 19 K
0 Erotettu
2017-12-23 Florjan Caks 20 P
0 Erotettu
2017-12-23 Azbe Verovsek 28 H
0 Erotettu
2017-07-13 Ciril Bokal 18 K
0 Erotettu
2017-07-13 Stefan Kremžar 18 K
0 Erotettu
2017-06-16 Branko Jakopic 17 H
245 532 Myyty
2017-06-12 Tom Jamsek 26 K
0 Erotettu
2017-06-12 Vedran Marinsek 22 P
0 Erotettu
2017-06-12 Iztok Valentincic 27 MV
0 Erotettu
2017-06-12 Domen Pavlic 29 K
0 Erotettu
2017-06-12 Ernad Lenarcic 32 K
0 Erotettu
2017-05-19 Tone Pecjak 31 H
0 Erotettu
2017-05-19 Aleksander Stanojevic 24 P
0 Erotettu
2017-04-12 Franci Podbevsek 26 H
0 Erotettu

Joukkuevalikko

Pelaajat
Ottelut
Tilastot

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024