Online1 275
Malti

Dati Importanti (Xpert International)Dawn huma id-dati ghall-tmiem l-istagun kurrenti u ghall-bidu ta' l-istagun li jmiss

2023-04-14 18:30 (Il-Gimgha)
Il-finali tat-tazza Xpert International Cup intlaghbet

2023-04-17 18:30 (It-Tnejn)
L-ahhar rawnd tal-league intlaghab

2023-04-18 00:00 (It-Tlieta)
Il-loghbiet tal-play off huma skedati

2023-04-19 18:30 (L-Erbgha)
Il-loghbiet tal-play off sejrin jintlaghbu

2023-04-20 05:00 (Il-Hamis)
L-aggornament ta' l-istagun hija lesta ut-tieqa tat-trasferimenti tinsab miftuha

2023-04-23 (Il-Hadd)
L-istagun li gej huwa ikkrejat u il-poloz tat- Xpert International Cup teghlaw

2023-04-28 18:30 (Il-Gimgha)
L-ewwel leg ta' l-ewwel rawnd fit-Xpert International Cup intlaghbu

2023-05-01 18:30 (It-Tnejn)
L-ewwel rawnd tal-league intlaghab

Il-hinijiet kollha huma tal-Hin Centrali Ewropew (GMT +1). Bhal l-arlogg ta' fuq tal-menu fuq il-lemin.
© Xpert Eleven AB 2003 - 2023