Members online2 195
English

Assistans med UV och ME
 Sedan introduktionen av utvecklingsvärdet och den ökade betydelsen av matcherfarenhet för spelarnas skicklighetsutveckling så har det varit mängder av diskussioner och och teorier baserade på missförstånd och felaktiga antaganden. För att försöka räta ut frågetecknen och ta kål på de flesta felaktiga antaganden kommer vi i denna artikel att försöka förklara och ta upp de flesta frågorna kring ämnet.

Här är först några förkortningar som vi kommer använda oss av i texten nedan.
MF = Medelformen
UV = Utvecklingsvärdet
ME = Matcherfarenhet

Syftet och våra intentioner
Syftet med att introducera UV och samtidigt öka betydelsen av ME för spelarnas skicklighetsutveckling är främst för att simulera verkligheten bättre. Spelare som spelar i en svagare omgivning bör inte utvecklas lika lätt som en spelare med samma skicklighet som spelar i en starkare omgivning. Vi vill också öppna upp för fler tillvägagångssätt för att få bra utveckling av sitt lag. Med det tidigare systemet så fanns det mer eller mindre bara ett tillvägagångssätt för att få en stark utveckling på sitt lag och det var att fylla laget med ungdomspelare och sen pumpa dom med formträningar. Efter förändringen med UV och ökade betydelsen av ME för spelarnas skicklighetsutveckling så finns det nu flera olika sätt att få en stark utveckling av sitt lag.

Vi har sedan introducerade förändringen gjort några mindre justeringar vad gäller matcherfarenheten som spelarnas får från en match för att reducera skillnaderna mellan spelarna lite grand. Detta innebär att lite färre spelare får ut minimal eller maximal matcherfarenhet från en match. Det var lite för många spelare som fick minimal eller maximal matcherfarenhet initialt efter implementationen.

Vi kommer nedan att kommentera och förklara vanliga missförstånd och argument som vi hört i forumen.


”En spelare som spelar alla matcher ska vara garanterad en UV i nivå med MF eller högre”
Detta är ett väldigt vanligt argument som i princip är samma sak som följande argument:
”Emir Bajrami bör utvecklas lika lätt i Björketorps IF som om han spelar i Elfsborgs IF så länge han bara spelar alla matcher under säsongen”.
Detta är en åsikt som vi inte samtycker till. Vi tycker inte att en spelare som spelar med svagare medspelare och ställs mot svagare motståndare ska kunna utvecklas lika lätt som om han spelar med starkare medspelare och ställs mot starkare motståndare. Spelaren kan fortfarande utvecklas i en svagare omgivning, men det bör krävas att den spelare ska ha hållit en högre form under säsongen jämfört med vad som behövs om spelaren spelar i en starkare omgivning. Det är ju också även så att en spelare som spelar i en sämre omgivning kommer att ha lättare för att hålla en högre form eftersom han i regel kommer att prestera bättre vilket kommer påverka hans form positivt.


”Denna förändring gynnar enbart lag med enbart unga spelare”
Detta är vanlig föreställning, som det inte finns några verkliga belägg för. Vi har kört mängder av tester innan vi implementerade förändringen. Och i vår utvecklingsmiljö så har de lag som dragit mest nytta av förändringen varit lag med en bra mix av spelare som varit både unga och gamla.. Lag med enbart unga spelare har inte varit representerade bland de lag som gynnats mest av denna förändring. Lag som enbart har väldigt unga och väldigt lågskickliga spelare och som ställts mot betydligt starkare motståndare kan dock utvecklas bättre än tidigare. Så det kan finnas undantag. Men i regel så har denna förändring inte gynnat lag med enbart unga spelare.

”Denna förändring gynnar enbart lagen med enbart gamla spelare”
Förvånansvärt nog så är även detta en vanlig föreställning. Lag som enbart innehåller gamla spelare är nog de lag som gynnas minst av denna förändring eftersom äldre spelare är mer benägna att få sin skicklighet reducerad efter denna förändring. Dessutom så ger dom ju mer matcherfarenhet till sina motståndare och gynnar på så sätt sina motståndare mer. Gamla högskickliga spelare är dock fortfarande värdefulla att ha i sin spelartrupp. Mer nu än någonsin eftersom dom ger mer ME till sina lagkamrater. Men ett lag med enbart gamla spelare utan några yngre talanger har ingen större framtid.


”Denna förändring gynnar enbart lag med små spelartrupper”
Detta är också ett felaktigt antagande som många tror på. Även här så kan vi referera till våra test gjorda innan implementationen. Lag med små spelartrupper var inte representerade bland de lag som gynnades mest av förändringarna. Det är dock lätt att tro att denna förändring skulle gynna lag med små spelartrupper. Om det var så att varje matcherfarenhet vägde lika tungt så hade det också varit så. Men nu är det så att en spelares första matcherfarenheter väger tyngre än spelarens sista matcherfarenheter vilket gör att det inte spelar nån större roll om laget har en stor eller liten spelartrupp.


”Skillnaderna i skicklighet mellan lagen kommer att jämnas ut”
Det kommer givetvis att vara en viss utjämnande effekt mellan lagen. Speciellt i ligor där man ställs mot samma lag säsong efter säsong. Men denna utjämnande effekt ska inte överdrivas eftersom den kommer att vara väldigt marginell och enbart vara märkbar när det är stora skillnader i skicklighet mellan lagen. Det kommer fortfarande varit skillnader i hur olika managers hanterar sina lag. Vissa kommer att göra det bättre än andra och det kommer att visa sig på lagen.


”Skillnaderna i skicklighet mellan spelarna kommer att jämnas ut”
Det kommer givetvis att vara en viss utjämnande effekt mellan spelarna. Men denna bör inte heller överdrivas eftersom det mer eller mindre enbart kommer att vara märkbart på spelare med extremt låg skicklighet eller extremt hög skicklighet i jämförelse med sina lagkamrater/motståndare. Det kommer fortfarande att vara stor skillnad i hur spelarna utvecklas och vissa spelare kommer att ha en bättre säsong än andra och en del spelare kommer ges bättre förutsättningar av managern än andra.


”Det har blivit för komplicerat”
Egentligen så borde det faktiskt vara enklare nu än det varit tidigare i och med att man nu enbart behöver titta på ett värde (UV) istället för att hålla koll på MF och ME separat. Nu behöver man enbart titta på UV och UV fungerar på samma sätt för spelarens utveckling som MF gjorde tidigare. Om spelarens UV är över 10 vid säsongsuppdatering så kommer spelarens skicklighet att höjas. Om spelarens UV är under 10 vid säsongsuppdateringen så kommer spelarens skicklighet att sänkas.

Matcherfarenheten tidigare var egentligen aldrig var något bekymmer eftersom det var väldigt enkelt att nå 100% matcherfarenhet på alla spelare Nu finns det inte längre nån begränsning på matcherfarenheten att sträva efter och det är antagligen det som gör att det känns mer komplicerat för gemene man.

Grejen är dock den att gemene man egentligen inte behöver bry sig om mer än följande:
1)Ju mer matcher en spelare spelar desto bättre för den spelaren
2)Ju högre form en spelaren har desto bättre
3)Ju högre skicklighet det är på spelarens medspelare och motståndare desto bättre för den spelaren
4)Om UV är över 10 inför säsongsuppdateringen så höjs skickligheten
5)Om UV är under 10 inför säsongsuppdateringen så sänks skickligheten

För närvarande så är det många managers som strävar efter att nå ett UV i nivå med MF på samtliga spelare under föreställningen att detta skulle vara optimalt för lagets utveckling. Om spelaren inte når UV lika med MF så ser man det som ett misslyckande. Problemet är bara att det är en illusion. En spelare som får UV i nivå med MF kanske inte alls är det som gynnar laget mest. Det kan vara så att det gynnar laget bättre att låta en annan spelare få en UV högre än den spelarens MF istället. Till exempel om du har en spelare som är 30 år och som har en MF på 15 och en DV på 11. Då är det troligtvis inte optimalt att sträva efter att få hans UV att bli lika hög som hans MF eftersom han ändå inte kommer att utveckla sin skicklighet lika bra som en yngre spelare. Så för den spelaren så skulle det kunna vara precis lika bra med en UV på 11 även om hans/hennes MF är 15.

Hur som helst så har vi förstått att det finns önskemål om något enkelt och mer konkret att förhålla sig till som manager och som kan ge bättre vägledning. Vi vill dock inte introducera några indikatorer som skulle få managers att jaga illusioner. Så för att göra det enklare för managers att bestämma om en spelare ska få mer speltid eller inte så kommer vi nu introducera en assisterande tränare.


Rekommendation från den assisterande tränaren
För att hjälpa dig när du göra laguttagningen inför en match så kommer du nu att finna rekommendationer från den assisterande tränaren i spelarens ”tooltip” på vissa spelare på sidan där du gör laguttagningen. Den assisterande tränaren kommer att tala om för dig vilka spelare som det uppskattningsvis är mest effektivt att ge mer speltid med tanke på faktisk skicklighetsutveckling vid kommande säsongsuppdatering. Denna rekommendation från den assisterande tränaren är under förutsättningarna då att spelarens MF bibehålls samt att spelaren får spela lika mycket som han har gjort hittills under säsongen. Detta innebär att rekommendationerna kan förändras under säsongen om spelarens MF förändras eller om spelaren inte får lika mycket/lite speltid som han fick tidigare i säsongen. Den assisterande tränare kommer alltid att rekommendera mer speltid för de spelare som skulle dra mest nytta av mer speltid under förutsättning att förutsättningarna är desamma resten av säsongen.

2010-06-15 13:00 18096 Views iwe

Xpert Champions League LX
Sextionde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LIX
Femtionionde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LVIII
Femtioåttonde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LVII
Femtiosjunde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LVI
Femtiosjätte upplagan av Xpert Champions League är lottad.
2019-07-23 17:00 Xpert Champions League LV
2019-04-09 17:50 Xpert Champions League LIV
2018-12-25 10:30 Xpert Champions League LIII
2018-09-11 15:30 Xpert Champions League LII
2018-05-29 21:15 Xpert Champions League LI
2018-02-13 19:10 Xpert Champions League L
2017-11-30 17:28 Live stream - link here!
2017-11-28 22:19 More info about the Live stream
2017-11-20 20:30 Invitation to Q&A livestream Nov 30
2017-10-31 19:05 Xpert Champions League XLIX
2017-07-18 09:55 Xpert Champions League XLVIII
2017-04-04 20:27 Xpert Champions League XLVII
2016-12-20 17:00 Xpert Champions League XLVI
2016-09-06 15:00 Xpert Champions League XLV
2016-05-24 19:30 Xpert Champions League XLIV
2016-02-10 08:40 Xpert Champions League XLIII
2015-10-28 09:30 Xpert Champions League XLII
2015-07-14 20:55 Xpert Champions League XLI
2015-06-17 11:21 Ny egenskap samt bättre matchmotor
2015-03-31 11:09 Androidappen är här!
2015-03-31 10:00 Xpert Champions League XL
2015-01-22 10:54 Nytt år med X11
2014-12-17 11:00 Xpert Champions League XXXIX
2014-11-14 12:51 iPhoneappen är ute
2014-09-03 09:50 Xpert Champions League XXXVIII
2014-05-21 10:40 Xpert Champions League XXXVII
2014-02-05 10:00 Xpert Champions League XXXVI
2014-01-30 15:21 Lyckad databasförändring
2014-01-21 13:20 Planerad nertid
2014-01-15 11:21 Bannerannonser borttagna för VIP
2013-12-23 10:42 God jul och gott nytt år!
2013-10-30 13:52 Tidszoner mm
2013-10-23 09:35 Xpert Champions League XXXV
2013-10-02 14:11 Ny taktiksida
2013-08-14 14:21 Äntligen höst!
2013-07-10 13:45 Xpert Champions League XXXIV
2013-07-09 10:57 Sommaruppdatering
2013-06-13 11:27 Ny uppdatering
2013-05-29 13:06 Ny uppdatering och ny blogg
2013-04-10 11:38 Lite ändringar
2013-03-27 10:45 Xpert Champions League XXXIII
2013-03-22 10:08 En vecka senare - vad var det som hände?
2013-03-21 13:19 Nu kör vi igen!
2013-03-14 16:45 Fortfarande serverproblem
2013-03-14 03:01 Xpert Eleven äntligen live igen
2013-03-12 14:27 Stor systemuppdatering imorgon
2013-02-21 16:21 Enkätundersökningen
2012-12-20 09:14 God jul och gott nytt år
2012-12-05 10:10 Xpert Champions League XXXII
2012-11-14 09:24 Ny lobby lanserad
2012-10-24 13:48 Ny toppdesign på plats
2012-09-14 10:18 Ny meny lanserad!
2012-09-06 10:30 Pokaler med mera
2012-08-22 10:44 Xpert Champions League XXXI
2012-08-05 15:51 Driftstörning
2012-06-18 12:07 Några ändringar
2012-05-10 13:28 Xpert Champions League XXX
2012-04-24 11:33 Ändringar kring samspelsvärden
2012-04-02 12:15 Utökad lagkvot
2012-02-29 13:57 Framtida förändringar
2012-02-20 11:56 The tour
2012-02-07 09:02 VIP-prenumeration
2012-01-25 12:20 Xpert Champions League XXIX
2011-12-22 13:09 God jul och gott nytt år
2011-11-22 08:10 Uttalande från nya ägarna
2011-11-18 15:23 Dax att passa bollen
2011-11-04 10:18 Månadens lag
2011-10-27 16:17 Why always me? (Inaktiverad?)
2011-10-21 15:21 Billigare granskningar
2011-10-17 10:23 Midnatt råder tyst det blev i huset
2011-10-13 12:35 Bästa managerrank etc
2011-10-12 12:57 Xpert Champions League XXVIII
2011-09-16 14:37 Bakom kulisserna
2011-08-03 13:03 Vinnarna är utsedda
2011-07-20 12:45 Investeringar i ungdomen
2011-07-15 16:30 Majoriteten för en förändring
2011-07-12 14:18 Sätt att vinna VIP status på
2011-07-05 09:22 Byten mm
2011-06-29 10:28 Xpert Champions League XXVII
2011-06-10 14:18 Klargörande av samspelsnyheten
2011-06-10 03:17 Större betydelse för samspelheten
2011-05-20 16:01 Ny specialegenskap!
2011-04-21 09:53 Nytt på matchrapportsidorna
2011-04-13 11:17 Rekryteringstävling avgjord
2011-03-25 11:52 Xpert Eleven som Facebook-app
2011-03-22 11:11 Påminnelser med genväg
2011-03-17 14:46 Xpert Champions League XXVI
2011-03-03 15:56 Rekryteringstävling
2011-03-03 13:51 Assistans
2011-02-22 14:49 Lobby uppdatering
2011-01-19 12:43 Förbättrad matchsimulator
2011-01-01 12:27 Det nya året
2010-12-10 13:55 Platsbanken igen
2010-12-01 12:22 Xpert Champions League XXV
2010-11-26 14:45 Fredagsuppdatering
2010-11-18 18:22 Gamla godingar lite mindre gott
2010-11-12 13:11 Platsbanken
2010-10-29 15:15 Transferstrul
2010-10-28 15:23 Äntligen andraställ
2010-10-21 17:25 Changelog tillgänglig
2010-10-12 12:19 Gerrard FC utesluts
2010-10-01 07:29 Klubbgrupper och spelartruppsvärde
2010-09-24 10:08 Uppdatering för att förenkla
2010-09-09 17:41 En lovande upptakt
2010-08-19 12:00 Xpert Champions League XXIV
2010-07-15 16:19 Mobil X11 och nya standardtröjor
2010-06-15 13:00 Assistans med UV och ME
2010-05-25 16:41 Ansikten och vänskapsmatcher
2010-05-05 13:43 Xpert Champions League XXIII
2010-05-04 09:19 Motståndaröversikt med mera
2010-04-15 13:13 Räddningsprocenten är tillbaka
2010-04-07 16:01 Reviderad spelarsida etc
2010-03-11 08:39 En hel massa nyheter
2010-03-09 17:17 Större betydelse av matcherfarenhet
2010-02-25 11:32 En månad senare
2010-01-28 13:48 Ett nytt Xpert Eleven
2010-01-20 12:04 Xpert Champions League XXII
2009-12-23 15:25 Ett nytt Xpert Eleven
2009-10-28 14:16 Xpertrådet
2009-10-19 16:41 Övervakning av transfermarknaden
2009-10-07 12:16 Xpert Champions League XXI
2009-10-06 15:50 Ligabetyget reviderat
2009-09-01 16:24 Små ändringar på senaste uppdateringen
2009-08-27 09:57 Äntligen uppdatering
2009-06-24 11:03 Xpert Champions League XX
2009-06-01 12:45 Förtydligande av matcherfarenheten
2009-05-12 13:36 Nya regler för platsbanken
2009-05-04 15:37 Konvertering av siten
2009-03-11 12:38 Xpert Champions League XIX
2009-03-09 08:17 Uppdateringen är klar
2009-03-07 01:13 Uppdatering söndag natt
2009-03-01 11:35 Nätverkshaveri
2009-01-30 15:04 Status-rapport
2009-01-14 13:30 VIP via SMS i Sverige
2008-12-23 15:03 God Jul
2008-12-16 11:13 Designtävlingen är avslutad
2008-11-26 12:18 Xpert Champions League XVIII
2008-11-12 14:54 Designtävling
2008-11-04 14:12 VIP-prispaket
2008-10-28 10:15 Uppdateringar
2008-09-25 11:38 Nya tillägg
2008-09-12 09:21 Xpert Daily på portugisiska med mera
2008-09-01 18:16 Nya uppdateringar
2008-08-27 16:29 Kontroll av lagkvot
2008-08-14 13:15 Xpert Champions League XVII
2008-08-06 16:25 Nätverkshaveri
2008-07-09 15:13 Allmän info
2008-06-26 08:14 Nya uppdateringar
2008-06-12 09:49 5 år med Xpert Eleven
2008-05-27 16:39 Nya uppdateringar
2008-05-25 11:27 Missa inte pokermästerskapet!
2008-05-16 13:36 Xpert Elevens Pokermästerskap!
2008-05-07 10:17 Bugfix och justering av vänskapsmatcher
2008-05-07 09:49 Xpertsvenskan blir Xpert International
2008-04-30 15:46 Xpert Champions League XVI
2008-04-29 15:26 Euro League samt små tillägg
2008-04-17 12:03 Nya funktioner för ligabossen
2008-04-01 12:09 Hattrickligan blir Hattrick League
2008-04-01 10:49 Problem med kortbetalningar
2008-03-25 09:53 Final League blir internationell
2008-03-20 18:38 Ett fel kommer sällan ensamt...
2008-03-17 19:12 Databaskrasch
2008-03-17 16:12 Viktigt: Omfattande underhåll
2008-03-13 13:44 Xtreme League blir internationell
2008-03-11 10:08 En hel del nytt
2008-02-27 12:44 Ligakriterier samt ligaadminforum
2008-02-21 15:55 Polska och nya sökkriterier
2008-02-19 14:05 Resurser och aggressivitet
2008-02-13 13:28 Nya färger
2008-02-11 15:27 Nätproblem över
2008-02-11 09:46 Nätproblem
2008-02-01 15:00 Förändringar 1:a Februari
2008-01-17 14:34 Xpert Champions League XV
2008-01-11 15:47 Gott nytt år!
2008-01-11 12:41 Serversituation
2007-12-17 17:48 VIP i julklapp?
2007-12-04 13:13 Strömfel tog ner sajten
2007-11-30 15:44 Missa inte pokermästerskapet!
2007-11-22 18:07 X11 på spanska
2007-11-19 13:34 Xpert Elevens Pokermästerskap!
2007-11-15 10:57 Xpert Eleven på norska
2007-10-31 10:18 Personliggöra spelare
2007-10-20 19:51 Förståelsen för taktiken
2007-10-17 10:11 Xpert Eleven på holländska
2007-10-17 10:08 Ny VIP-funktion
2007-10-07 17:03 Finally back on track
2007-10-06 14:18 Xpert Eleven kidnappat
2007-10-03 13:20 Xpert Champions League XIV
2007-09-27 11:12 Grattis Hellmoppers FC!
2007-09-14 17:57 Små ändringar här och där.
2007-09-05 15:21 Xpert Eleven på Malaysiska
2007-08-22 17:10 Matcherfarenhet i staplar
2007-08-10 11:08 X11 På Tyska
2007-07-21 23:42 Förberedelse och matchvana
2007-07-06 18:15 Systemjusteringar
2007-06-19 13:40 Xpert Champions League XIII
2007-06-18 19:00 Server gick ner igen
2007-06-17 13:57 Förvirrande spelarvärden
2007-06-14 16:02 Nya transfersystemet
2007-06-11 19:42 Server gick ner
2007-06-07 13:34 Xpert Elevens Pokermästerskap
2007-05-31 12:26 Grattis Skultorp United!
2007-05-30 22:39 3 nya reportrar i Xpert Daily
2007-05-23 16:36 Efter stormen
2007-05-13 12:58 Förändringens vindar på X11
2007-03-26 01:53 Wayne anställs av Xpert Eleven
2007-03-07 17:32 Xpert Champions League XII
2006-12-21 16:30 Xpert Daily
2006-12-11 17:30 Xpert Champions League XI


Xpert Champions League LX
Sextionde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LIX
Femtionionde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Svenskens tredje CL-guld på fem säsonger
Recognize This fortsätter att prestera på topp - vann svenskfinalen.

Xpert Champions League LVIII
Femtioåttonde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Skadan fällde svensklaget i XCL-finalen
League of Champs-konkurrenterna möttes i jämna Champions League-finalen.

Utvecklare: Hur kan jag förbättra X11?
Ja, du läste rätt. Från coronakarantänen slängde Saarde ut en fråga i forumet.

Xpert Champions League LVII
Femtiosjunde upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LVI
Femtiosjätte upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LV
Femtiofemte upplagan av Xpert Champions League är lottad.

Xpert Champions League LIV
Femtiofjärde upplagan av Xpert Champions League är lottad.
© Xpert Eleven AB 2003 - 2021