Online347
Malti

F.A.Q

Generali
Amministrazzjoni tal-league
User account
Jien ma nistax nidhol fuq Xperteleven. Ghaliex?
Jekk ma tistax tidhol fuq Xpert Eleven u mintix tircievi messaggi li fihom zbalji, din tkun probabilment minhabba il-browser tieghek ghax ma jhallikx tuza il-cookies. Biex tkun tista tidhol fuq Xpert Eleven il-browser irrid ihallik tuza il-cookies. Jista ikun li ghandek software ta' sigurta installat li jiblokja il-cookies (ez: Norton Internet Security).

Jekk tircievi messaggi li jikkonsistu f' xi zball li inti qed iddahhal il-password jew il-user name ghalkemm inti tahseb li qed iddahhalhom sew. Jekk m' hemm l-ebda zball, iccekja jekk ghandekx il-"Caps lock" mixghula.
It-Tim
Il-Plejers
Il-VIP Membership
Facebook

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024